empathicPear6112

ศึกษาการ short ใน เหรียญ Crypto ขึ้นมามาก

การศึกษา
BINANCE:TLMUSDT   TLM / TetherUS
แนวคิด : การเปิด short ที่เหรียญขึ้นมาในราคาที่สูง → ให้ดู tf day + 4h ว่า RSI > 80 และหามาหาจังหวะเข้าไม้ short ที่ tf 15 min โดยหากเป็นแบบ divergence (ราคาพยายามขึ้น แต่ RSI ลดลง เทสแนว divergence 3-4 ครั้ง)ให้เปิด short แบ่งไม้ที่ชน divergence ต่ำแหน่งที่ 3-5
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ