hoonruntrend

tkn นิสัยเดิมไม่เปลี่ยน 7 ครั้งแล้วนะ

ลดลง
SET:TKN   TAOKAENOI FOOD & MARKETING PCL
tkn นิสัยเดิมไม่เปลี่ยน 7 ครั้งแล้วนะ ทำแบบนี้ทุกครั้ง จนรู้นิสัยละ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ