NutaponKo

title กราฟว่าจะเด้ง

SET:TITLE   RHOM BHO PROPERTY PUBLIC CO LTD
หลุดแนวกด ไม่ทำโลใหม่ ออกข้าง กรอบแคบ วอลุ่มเริ่มเข้า
แนวรับ 1.82
ต้าน 1.9 และ 2.1 ถ้าผ่านไปได้ลุ้นกลับตัว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ