SET:TISCO   TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC CO LTD
เทส 68 แล้วยังไม่หลุด ต้องลุ้นราคาเปิดพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไง ถ้ายังยืนได้ก็น่าสนใจ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ