theoris

TIPCO สัญญาณไม่ชัดเจน (TH0904)

SET:TIPCO   TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
แต่แนวโน้มลงมากกว่าขึ้น
ราคาควรรอการปรับตัวลงมาก่อน
ลงมาหนักสุด ก็ 7.1 , 7.8 , 9
ตามชาร์ต หากเบรคลงมาก็เกิด H&S หากฟอร์มสำเร็จแนวโน้ม ต่ำ 8 บาทค่อนข้างชัด
แต่หากเข้าซื้อตอนนี้ก็อันตราย อย่าเพิ่งไปยุ่งดีกว่าครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ