Arkarapol_Turtle_Trading

TIPCO สัญญาณกลับตัว

SET:TIPCO   TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
TIPCO สัญญาณกลับตัว รอผ่าน 11.5 - 12.00 เป็น CUP Handle ถ้วยใหญ่ อย่าลืม STOP loss 9.9

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ