NutaponKo

น่าสะสม มีปันผลดี

เพิ่มขึ้น
SET:TIP   None
กำลังทำทรงกราฟค่อยๆยก
แนวรับที่ 23.8
คัท 23.4
เป้า 25.6
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ