ProngritsanaSinghatothong

ย่อเพื่อขึ้นต่อ

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:THBJPY   THAI BAHT / JAPANESE YEN
ชน fibo ๅ1.618 ย่อเพื่อไป 2.618
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ