ThanasakFB

THANI 30/8/2020

เพิ่มขึ้น
SET:THANI   RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY
รอเฝ้าระวังอย่าให้ overlap หัว 1
รอทำกำไรที่คลื่น 5

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ