Heichou

THANI มีโอกาสเห็น new low

ลดลง
SET:THANI   RATCHTHANI LEASING PCL
คลื่นปรับขา c ดูแล้วอาจจะยังไม่จบ สามารถลงได้อีก 1 คลื่น
หากจะยืนยันการจบขาปรับ ราคาควรขึ้นไปยืนเหนือ 6.6 บาทโดยประมาณ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ