jokenakrub7

วิ่งคลื่น (5)

เพิ่มขึ้น
SET:THANA   THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
โดยคาดว่าจบคลื่น (4) แบบสามเหลี่ยม โดยวาง SL 2.80 ที่คลื่น E หากหลุดแปลว่าคลื่น E ยังไม่จบ (แต่ความยาวคลื่น E ต้อง < C) รอเข้าใหม่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ