NutaponKo

ถ้ายืนอยู่ได้น่าจะรอด

SET:TFMAMA   THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY
แนวรับที่ 180 หลุดจากนี้คือคัท
แล้วรอใหม่

ไม่ว่าจะเกิดสงครามหรือวิกฤติเศรษฐกิจเท่าไหร่ ตัวนี้น่าจะเป็นขวัญใจคนยาก ที่จะให้ใข้ชีวิตรอดไปในแต่ละวันได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ