SET:TFG   THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ถ้าราคาหลุด 5.05 มาได้จะมีเป้าการลงที่แนว Fibo 161.8 ราคา 4.65 บาท โดยแนวดังกล่าวยังเป็นการทับซ้อนของการย่อตัวของTF ใหญ่ ที่ระดับ FIbo 61.8 อาจเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็ง ซึ่งถ้าโดนผ่าน 4.65 บาท ไปได้ จะมีแนวรับถัดไปที่ 4 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ