Coach_Jay_Academy

การใช้เส้น Trend Line หา "จุดซื้อ" และ "จุดขาย"

การศึกษา
SET:TFG   THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 493
4
การใช้เส้น Trend LIne ในการจับจังหวะ ซื้อ/ขาย มักจะใช้ในช่วงที่มีแนวโน้ม "ชัดเจน" เช่น Up Trend หรือ Down Trend ไม่เหมาะกับ ไซด์เวย์
ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น หากราคาหุ้นทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้น ถือเป็น "จุดขาย" // Break เส้น Trend Line ขาขึ้น
ในช่วงแนวโน้มขาลง หากราคาหุ้น ทะลุเส้นแนวโน้มขาลง ถือเป็น "จุดซื้อ" // Break เส้น Trend Line ขาลง

ความคิดเห็น