NutaponKo

เบรคแนวกด

เพิ่มขึ้น
SET:TFFIF   THAILAND FUTURE FUND
แนวโน้มหลุดแนวกดแล้ว น่าสะสมหากย่อมา ไม่หลุด 12.1
เป้าคือยอดเดิม 13.3
มีปันผลต่อเนื่อง กราฟสวย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ