SET:TEAMG   TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT
บ. ใหม่เพิ่งเข้ามาไม่นาน
อย่างที่รู้ๆกัน่า ราคามันแปลกๆ วิเคราะอะไรไม่ได้
แต่ถ้าจะเทรด ก็ออกตามกรอบละกันครับ ติดแนวต้านก็ออก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ