Thatchai789

tcmc

เพิ่มขึ้น
SET:TCMC   TCM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
ตอนนี้ราคาน่าจะลงมาทำ ขา c เวฟ2 ต่อไปจะขึ้นไปทำ เวฟ3

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ