tphlxykml

กำลังจะเกิดสัญญานBuy

SET:TCJ   T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
ตามภาพเทรนไลน์แท่งเทียนเบรคขึ้นแท่งเทียนยังยืนอยู่เหนือEmaส่วนเส้นchopอยู่โซนสีเขียวยังไม่ทะลุโซนขาวด้านบนmacdตัดกันเรียบร้อยควรเข้าซื้อเมื่อเส้นchopทะลุโซนสีขาวด้นบนจะเป็นเทรนขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ