Coach_Jay_Academy

หน้าเทรดหรือเทคนิค "การซื้อเมื่อราคาย่อตัว" Buy On Dip สำหรับมือ

การศึกษา
SET:TASCO   TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
หน้าเทรดหรือเทคนิค "การซื้อเมื่อราคาย่อตัว" Buy On Dip

1. หาหุ้นแนวโน้ม "ขาขึ้น"
2. เมื่อหุ้นราคาขยับเพิ่มขึ้น จะถึงจุดพักตัวหรือ "ย่อตัว" ให้เราเข้า "ซื้อตอนย่อ"

จะช่วยให้ "ไม่ติดหุ้น" หรือ "ติดดอย" ได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ