R_Phitsanu

TAPAC ที่ราคา 4.76 บาท ถอยลงมารับ กับการตกรถรอบแรก

เพิ่มขึ้น
SET:TAPAC   TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED
วิเคราะห์หุ้น : TAPAC " ถอยลงมารับ กับการตกรถรอบแรก "

วันที่ 14/6/2564 ราคาขึ้นไปทำ new high ที่ราคา 5.65 บาท ก่อนทำราคาปิดที่ 5.60 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 0.50 บาท ปริมาณการซื้อขาย 5.6 ล้านหุ้น

วันที่ 15/6/2564 ตอนเช้าประกาศผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/64 ผลการดำเนินงานเติบโต กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.09 บาท จากที่ขาดทุน 0.04 บาท ในไตรมาส 2/63
ราคาเปิดถูกกดลง โดยมีราคาเปิดที่ 5.50 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของวัน แล้วราคาลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 4.86 บาท โดยมีราคาปิดที่ 4.90 บาท ราคาลดลง 0.70 บาท ปริมาณการซื้อขาย 13.2 ล้านหุ้น

วันที่ 16/6/2564 ราคาเปิด 4.98 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของวัน ราคาต่ำสุด 4.70 บาท ราคาปิดที่ 4.76 บาท ราคาลดลง 0.14 บาท ปริมาณการซื้อขาย 4.58 ล้านหุ้น

วันที่ 17/6/2564 ราคาเปิด 4.80 บาท ราคาสูงสุด 4.84 บาท ราคาต่ำสุด 4.72 บาท ราคาปิดที่ 4.76 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย 2.34 ล้านหุ้น

วันที่ 18/6/2564 ราคาเปิด 4.76 บาท ราคาสูงสุด 4.86 บาท ราคาต่ำสุด 4.66 บาท ราคาปิดที่ 4.76 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย 2.96 ล้านหุ้น

ราคาหุ้นทำ new high แต่เมื่อผลการดำเนินงานออก มีการขายทำกำไรออกมา เพื่อเป็นการกดราคาหุ้น ให้รายย่อยที่มีหุ้นอยู่ ขายตามออกมา ถือเป็นการสะบัดย่อยออกไปในตัว โดยแรงขายเริ่มลดลงตามลำดับ ราคาย่อลงมา 3-4 วัน เริ่มมีแรงรับซื้อเข้ามาสะสมหุ้น เมื่อเห็นราคาลงมาต่ำมากพอควรแล้ว

#การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
"เห็นเหมือนกัน คิดไม่เหมือนกัน การลงทุนก็ต่างกัน"

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ