NutaponKo

มีโอกาสเบรคสูง

เพิ่มขึ้น
SET:TAE   THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 179
3
แอลกอฮอร์ จะกลายเป็นของจำเป็นของโลก
ราคาแพงกว่าน้ำมัน น่าจะเป็นโอกาสของหุ้นตัวนี้
มีการเบรคแนวกด ยกพร้อมเบรคกลับตัว