NutaponKo

มีโอกาสเบรคสูง

SET:TAE   THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
แอลกอฮอร์ จะกลายเป็นของจำเป็นของโลก
ราคาแพงกว่าน้ำมัน น่าจะเป็นโอกาสของหุ้นตัวนี้
มีการเบรคแนวกด ยกพร้อมเบรคกลับตัว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ