Heichou

TAE คาดว่าคลื่นปรับใกล้จบแล้ว

เพิ่มขึ้น
SET:TAE   THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
SET:TAE วิ่งขึ้นในลักษณะ impulse ปัจจุบันเป็นคลื่นปรับขา c แต่คาดว่ายังปรับไม่จบ
ซึ่งการปรับ ไม่ควรวิ่งหลุดฐานคลื่น 2 เนื่องจากในภาพใหญ่การวิ่งอยู่ในปลายเทรน อาจเป็น terminal impulse wave ที่ wave 4 overlap หัวคลื่น 1 ได้

นอกจากนี้อาจเกิด wave 5 ล้มเหลวได้ เนื่องจากเป็นปลายคลื่น และคลื่น 3 เป็น super 3 extension
ควรรอจังหวะในการ buy และตั้ง sl ไว้ที่ฐานคลื่น 2
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ