kittiampon

#Elliottwave #อีสานเทรดเดอร์

เพิ่มขึ้น
SET:TACC   T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
TACC ระยะสั้นมีโอกาสขึ้นทดสอบ 9 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ