jirasak_kan

SYNTEC แนวต้านแนวรับในวันจันทร์ 25 may 2020

SET:SYNTEC   SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
SYNTEC แนวต้านแนวรับในวันจันทร์ 25 may 2020 ไอเดียเหมือนกับ SPVI
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ