mooham2011

Synex พักตัวหลังจาก Breakout ออกจากฐานราคาแบบ Cup with handle

SET:SYNEX   SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 213
1
Synex มองจาก Bar chart จะเห็นได้ว่าราคาได้พักตัวออกข้างเป็นกรอบอยู่เหนือฐานราคา สังเกตุดูจะพบว่าเหมือนมี bridge ปรากฎอยู่บริเวณด้านซ้ายของกรอบการพักตัว และ ยังเห็นได้อีกว่าราคาได้มีการทิ้งลงมาแล้วหลุด bridge จากนั้นก็ดึงกลับอย่างรวดเร็ว แท่งล่าสุดก็เปิดหลุด bridge แต่ก็กลับไปยืนเหนือ bridge อีกจนได้ ถึงแม้แท่งราคาจะปิดไม่สวยเท่าไหร่ แต่ก็ถือว่าทำได้ไม่เลวเลย สำหรับวันที่สภาพตลาดไม่เป็นใจแบบนี้