SET:SWC   SHERWOOD CORPORATION (THAILAND)
ในขณะที่หุ้นลงเละเทะ swcแอบขึ้นมาจากlow 20%
เราคาดหวังการพักตัวไม่เกิน10-15%พร้อมvolที่ลดลง และการbreakoutเมื่อตลาดกลับมา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ