SIAM_

SVOA

เพิ่มขึ้น
SVOA (SET:SVOA)  
SIAM_ ที่อัปเดต:   
SET:SVOA   SVOA
ราคาเข้า 2.24

SL: 2.00
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
TP 3.00
ความคิดเห็น:
ราคาวันนี้ 2.42
ปิดการเทรด ด้วยตนเอง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ