SET:SUPEREIF   SUPER ENERGY POWER PLANT INFRASTRUCTURE
เริ่มมีการเบรคแนวกด และยกโล ยกไฮ
น่าเฝ้าติดตาม
แนวรับ ถ้าไม่หลุด 11.1
คัท 11
แต่น่าติดตาม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ