SET:SUPER   SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
หุ้น super ที่ขึ้นมาแบบ super จริงๆ แต่อย่างไรก็ตามหากดูจากภาพรวมในระยะยาวตอนนี้แล้ว
ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ เนื่องจาก ราคาขึ้นมาทดสอบอยู่บริเวณแนวต้านที่เป็นเส้น trendline ที่ประมาณ 1.12

การกลับตัวขึ้นมาจนเบรคจุด High ก่อนหน้าที่ 0.80 ส่งผลระดับราคานี้เป็นแนวรับในระยะสั้นของราคา
ส่วนแนวรับในระยะะกลางจะอยู่ที่ 0.51 และแนวรับในระยะยาวจะอยู่ที่ จุด low ต่ำสุดของปีนี้ที่ 0.28 โดยประมาณ


นอกจากนี้หากดูจากการปรับตัวขึ้นมาของราคาเทียบกับ สัดส่วน retracement จะอยู่ที่ 161.8 Fib ซึ่งอยู่บริเวณแนวต้านพอดี
ดังนั้นจุดนี้จะค่อนข้างมีนัยสำคัญต่อราคา ซึ่งมีโอกาสเกิด False Break และลงมาพักตัวที่จุดแนวรับในระยะสั้นได้

กรณีเบรคแนวต้านที่เป็นเส้น trendline ขึ้นไปได้จะถือเป็นสัญญาณในการเปลี่ยนแนวโน้มในระยะยาว

Financial Advisor & Investment Consultant
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ