NutaponKo

ถ้าย่อไม่หลุดเด้งแรง

เพิ่มขึ้น
SET:SUPER   SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
จากรูปแบบแนวโน้ม การหลุดลิ่ม
ถ้ายืน .51 เป็นแนวรับ หลุด .50 คัท
เบรคได้น่าจะได้ 0.61 เป็นเป้าแรก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ