SET:STPI   STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
ตอนนี้น่าจะกำลังทำขา c ตอนแรกมองเป็นเวฟ3แต่มันลงมากินหัว1 เลยต้องเปลี่ยนมุมมอง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ