Isara-K

รอดูท่าที

เพิ่มขึ้น
SET:STGT   SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
  • ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น
  • หากรีบาวครั้งนี้ไม่ทำนิวไฮมีโอกาสเป็นและหลุดเทรนจะมีโอกาสเป็น sideway
  • แนะนำให้รอดูหลังเบรกนิวไฮ หากยังยืนอยู่เหนือราคานิวไฮเดิมได้ มีโอกาสราคาไปต่อได้สูง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ