Arty_Chaiyong

แนวโน้นราคาของ STC แสดงการยกตัวขึ้นของและMacdตัดกับที่ราคา 0.79

SET:STC   STC CONCRETE PRODUCT PUB CO LTD
สามารถเข้าซื้อได้ในราคาที่ปลอดภัยคือ 0.79 และทำกำไรที่ 0.83
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ