SET:STARK   STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
คิดว่าจบคลื่นปรับไปแล้ว กำลังย่อลงwave 2 ที่แนวรับ และขึ้น wave 3 ต่อ มี volume เข้ามาเยอะ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ