NutaponKo

เบรคพร้อมข่าวสายไฟเวียดนาม

SET:STARK   STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
แนวรับที่ 2.10 เบรคแนวต้านที่ 2.18
ทรงยก หลุดแนวกด
ย่อมาไม่หลุด 2.18 น่าตาม
หลุดแนว 2.00 บาท คัท
ความคิดเห็น: หลุด 2.16 คัท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ