theoris

STARK (TH0914)

เพิ่มขึ้น
SET:STARK   STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
ชาร์ตนี้ ไม่แนะนำเทรด
แต่ตัวนี้ผมเทรดเหตุเพราะ ทรงคล้ายหุ้นปั่นหลายรอบเจ้ามือมีของ
ทรงกราฟอยู่ในกรอบ ลงมาในแนวรับที่สวย พร้อมจะขึ้นได้เมื่อเก็บของครบ
เป้าตามชาร์ต
ตัวนี้ตอนนี้อันตรายโดนแขวน T1

แต่หากดูจากสื่อที่เพิ่งสาธยายประวัติ กรรมการก็น่าสนใจ
ดูวิสัยทัศน์การทำธุรกิจก็มีแนวโน้มสดใส
( links )
แต่งบยังขาดทุนอยู่
ดีอย่างคือราคาถูกอยู่
หากจะ Bet ก็ต้องคุม sl หากต่ำกว่า 1.7 ลงมาหลุดแนวก็ต้องกระโดดหนีออก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ