SET:STARK   STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
กราฟ month เบรคแนวเทรนไลน์ออกไปแล้ว มีโอกาสขึ้นทำ impulse ใหม่ ตอนนี้กำลังอยู่ในคลื่นปรับเพื่อขึ้นwave 3 ต่อ บวกกับผลประกอบการดีมาก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ