SET:STARK   STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
stark มีการดีดสู้แล้วลงต่อตามที่บอกไว้แล้ว

มองขึ้น - ราคาไม่หลุด 3.76 จะเป็นชุดฟอร์มตัวสำหรับดีดขึ้นไป โดย sto มีสัญญาณ hidden bullis ซึ่งป้าแรก ที่ 4.18 และ 4.42

มองลง - ถ้าหลุด 3.76 จะมัเป้าลงที่ 3.30 ตามแผนเดิม

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ