WaveRiders

STA

เพิ่มขึ้น
SET:STA   SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
STA งัดกลับมา Big White แท่งเขียวใหญ่ ขนาดนี้
คือ จะเอาไปไหน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ