Coach_Jay_Academy

AH อะปิโก้ ไฮเทค หุ้นที่ไม่ได้อยู่ในกระแส 15 สค 63

เพิ่มขึ้น
SET:STA   SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
หุ้น AH ไม่ได้อยู่ในเทรนด์หรือในความสนใจของนักลงุทนในช่วงนี้ แต่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 8% ในช่วงวันที่ 12 สค 63 เพราะทางเทคนิคเริ่มจะมีการ Break Out ที่พร้อมจะขยับกรอบการเล่นจากช่วงราคา 8.25-9.10 ไปยังกรอบราคาที่สูงขึ้น 9 - 10 (ตัวเลขสมมติ)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ