noums1

วิเคราะห์ sta

ลดลง
SET:STA   SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
ยังคงลงอย่างต่อเนื่อง แนวรับยุ่ที่ 29.5 นะครับ ไม่ต้องรีบซื้อคับ รอสัญญาณมาก่อน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ