NutaponKo

ถุงมือทางการแพทย์

เพิ่มขึ้น
SET:STA   SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
จากกราฟ มีการออกข้างแล้ว มีการเริ่มเหวี่ยงเบรคกรอบทั้งแนวกด และแนวสะสมแนวนอน ถ้ายืนราคา 11.3 ได้น่าจะไปต่อ คัททิ้ง ที่11
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ