NutaponKo

เข้าสู่ฤดูยางแผ่นแพง

SET:STA   SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
จำนวนเข้าชม 51
2
ช่วงนี้เป็นช่วงปิดสวนยาง ทำให้ไม่มีน้ำยางเข้าตลาด ยางแผ่นจะมีการปรับราคาขึ้น
จากกราฟ แนวรับ 10.2 ยังเอาอยู่ ลุ้นเด้งไปเทสแนวกด ประมาณ 11.5

ทรงกราฟ แนวโน้มหลักยังเป็นขาลง
แต่สั้นๆ จะมียกโลลุ้นเด้ง

ความคิดเห็น