NutaponKo

เข้าสู่ฤดูยางแผ่นแพง

SET:STA   SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
ช่วงนี้เป็นช่วงปิดสวนยาง ทำให้ไม่มีน้ำยางเข้าตลาด ยางแผ่นจะมีการปรับราคาขึ้น
จากกราฟ แนวรับ 10.2 ยังเอาอยู่ ลุ้นเด้งไปเทสแนวกด ประมาณ 11.5

ทรงกราฟ แนวโน้มหลักยังเป็นขาลง
แต่สั้นๆ จะมียกโลลุ้นเด้ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ