hoonruntrend

sta มองแบบนี้ได้ไหม

SET:STA   SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
sta มองแบบนี้ได้ไหม
sta รอตลาดเฉลย
Richard D. Wyckoff บิดาแห่งศาสตร์ “วงจรหุ้น”

แนวโน้ม หรือ Major
1.ระยะสะสม
ราคาย่ำอยู่ในกรอบเป็นฟันปลา volume ขึ้นๆลงๆไม่เด่นชัด
2.ระยะไล่ราคา(กระจาย)
อยู่ในช่วงขาขึ้นชัดเจน พักตัวบ้าง
3.ระยะปล่อยของ
ปรากฏชื่อเซียน มีการปล่อยข่าวดีเยอะมาก ราคาพีคสุดๆ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ