UNRPP

SP500 - จะขึ้นต่อหรือไม่?

เพิ่มขึ้น
OANDA:SPX500USD   ดัชนี S&P 500
ตอนนี้ ถ้าไม่หลุดเส้น invalid idea คิดว่าจะเป็นเวฟ 4 แบบ 3 เหลี่ยม
แล้วขึ้นไปแถว 3300

ตรง 3300 คิดว่าเป็นเวฟ 3 แต่หากจะลงต่อ คงเป็นเวฟ C
แต่ถ้าหลุดเส้นดำ อาจลงมาได้ถึง 2600-2700
ตอนนั้นต้องมาดูอีกทีครับ ตอนนี้ขอมองแบบ Bullish ก่อน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ