KRELAPUS

SP500 : Elliott Wave Analysis

การศึกษา
FX:SPX500   ดัชนี เอส&พี 500
จากกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาอยู่ในช่วงคลื่นปรับแบบ combination (WXY) คาดการณ์ว่าจะลงต่อเป็น zz อีก 1 ชุด

หากราคาทองคำยืนเหนือ 3553 จะถือว่าชุดคลื่นปรับนี้ผิด และอาจจะวิ่งขึ้นต่อไปบริเวณ 3700 ได้

มุมมองแนะนำให้เปิด Sell และตั้ง SL ที่ 3520

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ