NutaponKo

เมื่อข่าวยารักษาออกมา

FX:SPX500   ดัชนี เอส&พี 500
ยา ไม่ใช่แค่วัคซีน ซึ่งเป็นความต้องการมากที่สุด ถึงมีราคาแพง แต่หลายคนก็ยอมจ่าย แน่นอนว่าถ้าโรคระบาดผ่อนคลาย น่าจะกระตุ้นลากหุ้นแน่

จากทรงกราฟมีการ ยกก้นขึ้นไปเรื่อยๆ กรอบการเทรดเริ่มชัดเจนและง่ายขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ