SP:SPX   ดัชนี เอส แอนด์ พี 500
เรามีมุมมองเป็นกลางต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งราคามีการปรับฐาน และเกิด inside bar ขึ้นอีก จากนั้นราคาวิ่งทะลุขอบล่างลงมาได้ แต่ยังไม่ถึงแนวรับที่ระดับ 2742 โดยมีแนวต้านอยู่ที่ระดับ 2795
เราคาดว่า ราคามีโอกาสที่จะผ่านแนวรับ 2742 ไปได้ อาจไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 2692 ซึ่งน่าจะเกิดแรงซื้อที่บริเวณนั้น ควรหาจังหวะ long หรืออีกกรณีหากราคาเชิดขึ้นผ่านแนวต้าน 2795 ไปได้ อาจไปทดสอบที่แนวต้านสำคัญที่ 2862 ซึ่งน่าจะเกิดแรงขายที่บริเวณนั้น ควรหาจังหวะ short หรือดูสัญญาณจากกราฟรายวัน หรือราย 4 ชั่วโมงประกอบ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ