SP:SPX   ดัชนี เอส แอนด์ พี 500
แนวต้าน ประมาณ 4600
แนวรับ 1 ประมาณ 4528 ( ema 10)
แนวรับ 2 ประมาณ 4475 ( ema 100)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ