Nuvy

SPVI : กำลังทำ W.2

ลดลง
SET:SPVI   S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED
คาดว่าน่าจะจบ w.5 ของ W.1 ใหญ่ และกำลังทำ w.A ของ W.2 ใหญ่

จริงแล้ว มีอีกความเป็นไปได้คือ จบ w.5 ตั้งแต่ Label w.3 แล้ว โดย w.1 เป็น Leading และ w.3 เป็น mono wave และกำลังทำ w.C ของ Irrecgular Flat ซึ่งขา w.C อาจเป็น mono wave
แต่ให้น้ำหนักทรงนี้น้อยกว่าแบบแรก

ปล.ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ